تحقیق مخاطره و بازده و هزینه سرمایه‌ای در مدیریت مالی

تحقیق مخاطره و بازده و هزینه سرمایه‌ای در مدیریت مالی

تحقیق-مخاطره-و-بازده-و-هزینه-سرمایه‌ای-در-مدیریت-مالیاین تحقیق در مورد مخاطره و بازده و هزینه سرمایه‌ای در مدیریت مالی در ۵۰ صفحه و در قالب ورد و شامل: مخاطره و بازده و هزینه سرمایه‌ای در مدیریت مالی،مخاطره و بازده در مدیریت مالی،مخاطره و بازده،ریسک،اندازه گیری ریسک،اندازه گیری مخاطره ،مخاطره مجموعه دارائی و پراکنده سازی،مخاطره و نرخ بازده مجموعه دارائیها،معیار اندازه گیری مخاطره ، متنوع ساختن دارائیها،هزینه سرمایه‌ای و بازار پول و سرمایه در مدیریت مالی،بازارهای پول و سرمایه در مدیریت مالی ،بازار پول ،بازار سرمایه ،سرمایه گذاری خارجی ،سیاستهای پولی ،مدیریت مالی،مدیریت هزینه سرمایه در مدیریت مالی،مدیریت مالی،هزینه سرمایه‌ای ،انواع هزینه سرمایه‌ای ،موارد استفاده از هزینه سرمایه ،محاسبه نرخ هزینه سرمایه و منابع می باشد.فهرستمدیریت مالی   5هدف مدیریت مالی: 6هدف اصلی بنگاههای اقتصادی: 6وظایف مدیر مالی: 6روشهای تحلیل گری قیمت سهام در بورس اوراق بهادارو مخاطره بازده در بورس    7تجزیه و تحلیل شرکت    9نتیجه گیری : 12مسیر و برنامه¬ای برای سرمایه گذاری و تجارت در بازارهای مالی   13اندازه گیری مخاطره  14مخاطره مجموعه دارایی و پراکنده سازی یا متنوع ساختن داراییها 14مخاطره و نرخ بازده مجموعه داراییها 15بتا به عنوان معیار اندازه گیری مخاطره  15خط بازار سهام  16ریسک: 17اندازه گیری ریسک: 17تئوری مطلوبیت و ریسک گریزی: 17مقایسه دو طرح از نظر ریسک و بازده: 18ریسک گریزی: 18انواع ریسک: 19ریسک سیستماتیک: 19ریسک غیرسیستماتیک: 19رابطه ریسک و بازده: 20مجموعه سرمایه گذاری (Portfolio): 20ریسک مجموعه سرمایه گذاری: 21ضریب همبستگی: 21تعیین پرتفولیو کارا 22هزینه سرمایه‌ای   22انواع هزینه‌ها 22سرمایه چیست؟  23چرا سرمایه مهم است؟  23هزینه سرمایه چیست؟  23بازگشت سرمایه چیست؟  24هزینه سرمایه چه اجزایی دارد؟  24هزینه سرمایه سهام چندین جزء دارد: 24میانگین هزینه سرمایه شرکت    25جمع‌بندی   25هزینه های سرمایه ای   25مخارج سرمایه ای چیست؟  29مخارج سرمایه ای به زبان ساده  30مخارج سرمایه‌ای   31هزینه‌های عملیاتی   31ارائه تعریفى از هزینه سرمایه  34تعریف بازار پول و بازار سرمایه  35فرق بازار سرمایه و بازار پول چیست ؟  36کارکردهای بازار مالی   37تعیین قیمت وجوه و سرمایه  38انتشار و تحلیل اطلاعات    38تسهیل دادوستدها 39توزیع خطر و مدیریت ریسک     39طبقه بندی بازارهای مالی   39بازار دست اول  40بازار دست دوم  40بازار پول  41بازار سرمایه  41ابزارهای بازار پول  42پذیرش بانکی   42اوراق تجاری   43گواهی سپرده  43بازار پول چیست؟  43اعضا و شرکت کنندگان در بازار پول  43اوراق تجاری   44اسناد خزانه  44پذیرش بانکی: 44گواهی سپرده: 45توضیحات بیشتر درباره بازار سرمایه  46بازارسرمایه  47ابزارهای بازار سرمایه  47سهام ممتاز و عادی چیست؟  48نهادهای بازار پول  50منابع  50       مدیریت مالیشرح وظایف مدیر مالی بطور استاندارد در کتابهای مدیریت مالی با شرح وظایف مدیر مالی در بخش خصوصی متفاوت است وحتی از شرکت به شرکت هم این تفاوت چشمگیر است . در بیشتر شرکتهای خصوصی مدیرمالی وظایف یک رئیس حسابداری مالی رو دارد ونیز بحث کنترل حسابها و مالیات و بیمه ومحاسبه وپرداخت حقوق. این وظایف بر گرفته از کتاب مدیریت مالی است اما مطمئن باشید که شما برای تشریح شرح وظایف مدیر مالی در بخش خصوصی باید به تفکرات مدیریت آن شرکت از مالی وانتظارات آنان مراجعه کنید:-تامین مالی وسرمایه گذاری-حسابداری وکنترل-پیش بینی و طرح ریزی بلند مدت-قیمت گذاری محصولات-سایر وظایف:سیاستهای اعتباری و وصول مطالبات.بیمه نامه ها.طرح ریزی مزایا به منظور ایجاد انگیزه بهتر در کارکنانچنانچه ملاحظه میفرمائید فقط بخش حسابداری و کنترل در ایران بعنوان وظیفه مدیر مالی شناخته شده و مابقی وظایف توسط مدیریت عامل یا سایر رده ها انجام میشود.هدف مدیریت مالی:هدف اصلی مدیریت مالی، بکارگیری مهارتهائی است که با استفاده از آن مهارتها هدف اصلی بنگاههای اقتصادی، که همانا حداکثر کردن ثروت صاحبان بنگاه است، محقق گردد.هدف اصلی بنگاههای اقتصادی:برخی افراد هدف اصلی بنگاههای اقتصادی را حداکثر کردن سود می دانند. اما این دیدگاه به دلایل زیر اشکال دارد:کلمه سود دارای تعاریف مختل

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *