بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت

بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت

بودجه-بندی-سرمایه-ای-در-مدیریتاین تحقیق در مورد بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت در ۵۰ صفحه و در قالب ورد و شامل بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت،بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت مالی،بودجه بندی سرمایه ای،مدیریت مالی،روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری،نرخ بازده حسابداری ،جیره بندی سرمایه ای ،مدیریت هزینه سرمایه در مدیریت مالی،مدیریت مالی،هزینه سرمایه‌ای ،انواع هزینه سرمایه‌ای ،موارد استفاده از هزینه سرمایه ،محاسبه نرخ هزینه سرمایه ،تعیین نرخ هزینه بدهیها ،نرخ سود سهام عادی،روش نرخهای بازده تاریخی ،روش پیش بینی سود سهام ،روش استفاده از بتای سهام ،هزینه سرمایه و غیره می باشد.فهرستمقدمه ۴اهمیت بودجه‌بندی سرمایه‌ای ۵فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای ۵تعریف بودجه‌بندی سرمایه‌ای ۵ویژگی‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای ۶وظایف مدیر مالی: ۶تجزیه و تحلیل شرکت ۹نتیجه گیری : ۱۲مخاطره مجموعه دارایی و پراکنده سازی یا متنوع ساختن داراییها ۱۳مخاطره و نرخ بازده مجموعه داراییها ۱۴مراحل بودجه‌بندی سرمایه‌ای ۱۶روش‌های ارزیابی پروژه‌ها در بودجه‌بندی سرمایه‌ای ۱۶انواع تصمیمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای ۲۹هدف بودجه‌بندی سرمایه‌ای ۳۰شناسایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری ۳۰ارزیابی و تعیین مطلوبیت هر یک از پروژه‌ها ۳۰گزینش یا انتخاب طرح مطلوب ۳۰طبقه‌بندی طرح‌ها و انتخاب بهترین آنها ۳۰ارزیابی مجدد پروژه‌ها پس از تصویب ۳۱تکنیک‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای ۳۱داده‌های لازم برای ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری ۳۱دو روش محاسبه خالص جریانات نقدی ۳۲محاسبه خالص جریانات نقدی ۳۲سایر روش‌های ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری ۳۳نرخ بازده حسابداری ۳۳درخت تصمیم گیری ۳۴سایر عوامل موثر بر تصمیمات بودجه بندی سرمایه ۳۵شرایط اقتصادی : ۳۵سیاست‌های رشد: ۳۶ارزیابی مخاطره: ۳۶عوامل ادراکی ۳۶ریسک ۳۶بازده ۳۷مفروضات رفتاری ۳۷اهمیت بودجه‌بندی سرمایه‌ای ۳۸فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای ۳۸تعریف بودجه‌بندی سرمایه‌ای ۳۸ویژگی‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای ۳۹مراحل بودجه‌بندی سرمایه‌ای ۳۹شاخص سودآوری ۴۵مفروضات اساسی این روش عبارت است از : ۴۶معکوس دوره برگشت سرمایه ۴۷- نرخ بازده حسابداری ۴۷توضیحات مدیر مالی در مورد بودجه بندی سرمایه ای ۴۸بودجه بندی سرمایه ای ۴۹فرایند بودجه بندی سرمایه ای ۵۰آشنایی با برخی از اصلاحات در بودجه بندی سرمایه ای: ۵۰ارزش فعلی مبلغی مشخص در آینده: ۵۰مقدمه ارزیابی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، تصمیم‌گیری در خصوص انواع سرمایه‌گذاری‌ها و انتخاب مناسب‌ترین پروژه، که در مجموع فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای را تشکیل می‌دهند، از مهم‌ترین مباحث در مدیریت مالی محسوب می‌شوند. سرمایه‌گذاری بلندمدت، مستلزم تخصیص مقادیر متنابهی وجه نقد است و همچنین منجر به ایجاد تعهدات بلندمدت می‌گردد که این امر با تصمیمات اساسی واحد انتفاعی که آثار آن در بلندمدت آشکار می‌شود، ارتباط می‌یابد. بنابرانی ضرورت دارد از روش‌های علمی و کاربردی مختلفی برای ارزیابی این گونه فعالیت‌ها استفاده شود.در تصمیمات سرمایه‌گذاری، فعالیت‌هایی نظیر توسعه ظرفیت تولید، جایگزین نمودن و تعویض ابزار و ماشین آلات قدیمی تولیدف تغییر روش‌های تولید مانند مکانیزه نمودن آن، یا سایر تغییراتی که به لحاظ همگانی با شرایط محیطی، ضرورت می‌یابند، مدنظر می‌باشنداهمیت بودجه‌بندی سرمایه‌ایتنظیم برنامه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری، امکان تداوم فعالیت آنها را فراهم ساخته و تحقق اهداف را تسهیل می‌بخشد. بودجه‌بندی سرمایه‌ای در حقیقت برنامه‌ای مالی است که طبق آن، مخارج سرمایه‌ای یک واحد انتفاعی پیش‌بینی می‌گردد.بودجه بندی سرمایه‌ای، ابزار تصمیم‌گیری بلندمدت، برای ایجاد ظرفیت عملیاتی واحد انتفاعی استمخارجی که برای ایجاد ظرفیت عملیاتی صرف می‌شوند به عنوان مخارج سرمایه‌ای شناخته شده و با سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با عمر طولانی سروکار دارند از جمله فعالیت‌ها، در فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای تجزیه و تحلیل مالی پروژه‌های سرمایه‌ای است که این امر، اهمیت بودجه‌بندی سرمایه‌ای را بیشتر می‌سازد، زیرا تجزیه و تحلیل یاد شده در تصمیم‌گیری و انتخاب مناسب‌ترین شیوه، اثر قابل توجهی دارد.

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *